Відео за темами дисципліни
На даній сторінці можна переглянути відео, які пов'язані з вивченням окремих тем дисциплін "Інженерна графіка" та "Технічне креслення". Для зручності перегляду відео розміщені за темами навчальної дисципліни. Рекомендується перегляд відео під час розгляду відповідної теми, або для засвоєння (узгодження) матеріалу після вивчення блоку тем.

Примітка. Відео присутнє не для всіх тем. Переважно це зумовлено специфікою теми і, відповідно, відсутністю роликів, що відповідають темі. В разі, якщо відео буде знайдене, воно одразу буде додане до теми.

 

Тема 1.1. Вступ. Лінії кресленика та виконання написів на креслениках (спец. 133 "Галузеве машинобудування")

Вступ (спец. 181 "Харчові технології")

Тема 1.1. Техніка креслення (спец. 181 "Харчові технології")

 

  

Тема 1.2. Прийоми викреслювання контурів технічних деталей (спец. 133 "Галузеве машинобудування")

Тема 1.2. Оформлення креслень (спец. 181 "Харчові технології")

Тема 1.3. Креслення контурів деталей (спец. 181 "Харчові технології")

 

 
Тема 2.1. Точка і пряма (спец. 133 "Галузеве машинобудування")

Тема 2.1. Методи проекціювання (спец. 181 "Харчові технології") 

Тема 2.2. Площина та лінії в площині (спец. 133 "Галузеве машинобудування")

  

Тема 2.3. Способи перетворення проекцій  (спец. 133 "Галузеве машинобудування")

  

Тема 2.4. Аксонометричні проекції (спец. 133 "Галузеве машинобудування")

Тема 2.3. Аксонометричні проекції (спец. 181 "Харчові технології")

  

Тема 2.5. Проеціювання геометричних тіл (спец. 133 "Галузеве машинобудування")

Тема 2.2. Проекціювання геометричних тіл (спец. 181 "Харчові технології")

  

Тема 2.6. Перетин геометричних тіл площинами (спец. 133 "Галузеве машинобудування")

 

 


 

Тема 2.7. Взаємний перетин поверхонь геометричних тіл (спец. 133 "Галузеве машинобудування")

 

 


 

Тема 2.8. Проекційне креслення (спец. 133 "Галузеве машинобудування")

Тема 2.5. Проекційні задачі (спец. 181 "Харчові технології")

  

Тема 3.1. Плоскі фігури і геометричні тіла (спец. 133 "Галузеве машинобудування")

 

Відео за цією темою на даний час відсутнє. 

 


 

Тема 3.2. Моделі (спец. 133 "Галузеве машинобудування")

Тема 2.4. Технічне рисування (спец. 181 "Харчові технології")

 

 


 

Тема 4.1. Загальні правила виконання креслеників (спец. 133 "Галузеве машинобудування")

Тема 3.1. Основні відомості про конструкторську документацію (спец. 181 "Харчові технології")

Тема 3.2. Зображення - вигляди, розрізи, перерізи (спец. 181 "Харчові технології")

 

 


 

Тема 4.2. Зображення і позначення різей (спец. 133 "Галузеве машинобудування")

Тема 3.3. Різьби, різьбові з'єднання (спец. 181 "Харчові технології")

  

Тема 4.3. Робочі кресленики та ескізи деталей (спец. 133 "Галузеве машинобудування")

Тема 3.4. Ескізи та робочі креслення деталей (спец. 181 "Харчові технології")

 

 


 

Тема 4.4. Роз’ємні та нероз’ємні з’єднання (спец. 133 "Галузеве машинобудування")

Тема 3.5. Види з'єднань деталей, їх зображення (спец. 181 "Харчові технології")

 

 


 

Тема 4.5. Передачі (спец. 133 "Галузеве машинобудування")

  

Тема 4.6. Кресленики загального виду та складальний кресленик (спец.133 "Галузеве машинобудування")

Тема 3.6. Складальне креслення (спец. 181 "Харчові технології")

  

Тема 4.7. Читання та деталювання складальних креслеників (спец. 133 "Галузеве машинобудування")

Тема 3.7. Деталювання складальних креслень (спец. 181 "Харчові технології")

 

 

 


 

Тема 4.8. Креслення і схеми за фахом (спец. 133 "Галузеве машинобудування")

Тема 3.8. Побудова графіків, діаграм, схем за спеціальністю (спец. 181 "Харчові технології")

 

Відео за цією темою на даний час відсутнє. 

 


 

Розділ 5. Елементи будівельного креслення (спец. 133 "Галузеве машинобудування")

Тема 4.1. Оформлення будівельного креслення (спец. 181 "Харчові технології")

Тема 4.2. Зображення будівель на кресленні (спец. 181 "Харчові технології")

 

Відео за цією темою на даний час відсутнє. 

 


 

Тема 6.1. Основи використання графічної системи «Компас-графік». Побудова креслеників деталей на комп’ютері (спец. 133 "Галузеве машинобудування")

 

 

 

 

 

 

 

 Обновлен 15 апр 2018. Создан 11 янв 2018