Лекції з дисципліни "Технічне креслення" для спеціальності 181 "Харчові технології"
Матеріал викладений для студентів спеціальності 181 "Харчові технології".

Для ознайомлення з матеріалом натиснути на необхідну тему. Назва теми є активним посиланням.


Змістовий модуль 1. Оформлення креслень. Геометричні побудови.

Основи нарисної геометрії і креслення 

Вступ

Тема 1.1. Техніка креслення

Тема 1.2. Оформлення креслень

Тема 1.3. Креслення контурів деталей

Тема 2.1. Методи проекціювання

Тема 2.2. Проекціювання геометричних тіл

Тема 2.3. Аксонометричні проекції

Тема 2.4. Технічне рисування

Тема 2.5. Проекційні задачі

 

Змістовий модуль 2. Технічне креслення

Тема 3.1. Основні відомості про конструкторську документацію

Тема 3.2. Зображення - вигляди, розрізи, перерізи

Тема 3.3. Різьби, різьбові з'єднання

Тема 3.4. Ескізи та робочі креслення деталей

Тема 3.5. Види з'єднань деталей, їх зображення

 

Змістовий модуль 3. Креслення та схеми за спеціальністю.

Основи будівельного креслення 

Тема 3.6. Складальне креслення

Тема 3.7. Деталювання складальних креслень

Тема 3.8. Побудова графіків, діаграм, схем за спеціальністю

Тема 4.1. Оформлення будівельного креслення

Тема 4.2. Зображення будівель на кресленні
Создан 11 янв 2018