Лекції з дисципліни "Інженерна графіка" для спеціальності 133 "Галузеве машинобудування"
Матеріал викладений для студентів спеціальності 133 "Галузеве машинобудування".

Для ознайомлення з матеріалом натиснути на необхідну тему. Назва теми є активним посиланням.

 

МОДУЛЬ 1 

Змістовий модуль 1Оформлення креслень. Геометричні побудови 

Тема 1.1. Вступ. Лінії кресленика та виконання написів на креслениках

Тема 1.2. Прийоми викреслювання контурів технічних деталей

Змістовий модуль 2. Основи нарисної геометрії і креслення

Тема 2.1. Точка і пряма

Тема 2.2. Площина та лінії в площині

Тема 2.3. Способи перетворення проекцій 

Тема 2.4. Аксонометричні проекції

Змістовий модуль 3. Проекціювання і перетин геометричних тіл

Тема 2.5. Проеціювання геометричних тіл

Тема 2.6. Перетин геометричних тіл площинами

Тема 2.7. Взаємний перетин поверхонь геометричних тіл

Змістовий модуль 4. Вигляди, розрізи, перерізи

Тема 2.8. Проекційне креслення

Тема 3.1. Плоскі фігури і геометричні тіла

Тема 3.2. Моделі

 

МОДУЛЬ 2

Змістовий модуль 5. Правила виконання машинобудівельних креслеників. Різьби

Тема 4.1. Загальні правила виконання креслеників

Тема 4.2. Зображення і позначення різей

Змістовий модуль 6. Робочі кресленики та ескізи деталей. Роз’ємні та нероз’ємні з’єднання

Тема 4.3. Робочі кресленики та ескізи деталей

Тема 4.4. Роз’ємні та нероз’ємні з’єднання

Змістовий модуль 7. Передачі. Складальні креслення

Тема 4.5. Передачі

Тема 4.6. Кресленики загального виду та складальний кресленик

Змістовий модуль 8. Деталювання складальних креслеників. Схеми

Тема 4.7. Читання та деталювання складальних креслеників

Тема 4.8. Креслення і схеми за фахом

Змістовий модуль 9. Будівельні креслення. Графічна система «Компас-графік»

Розділ 5. Елементи будівельного креслення

Тема 6.1. Основи використання графічної системи «Компас-графік». Побудова креслеників деталей на комп’ютеріСоздан 11 янв 2018