Практичні роботи для спеціальності 133 "Галузеве машинобудування"
Нижче викладено інструкції до виконання практичних робіт з дисципліни "Автоматизація виробництва" для студентів спеціальності 133 "Галузеве машинобудування".

 

Для перегляду натисніть на потрібну тему практичного заняття. Вона є активним посиланням для ознайомлення 

 

Перелік практичних робіт згідно тем дисципліни:


Тема 1.2. Засоби вимірювання тиску  

Практичне заняття 1. Повірка технічного манометра, визначення основних метрологічних характеристик вантажно-поршневим манометром

Практичне заняття 2Підбір і розміщення приладів контролю тиску на технологічному устаткуванні

 

Тема 1.3. Засоби вимірювання температури 

Практичне заняття 3. Визначення метрологічних характеристик логометра

Практичне заняття 4. Підбір і розміщення приладів контролю температури на технологічному устаткуванні

 

Тема 1.4. Засоби вимірювання кількості і витрати речовин

Практичне заняття 5. Визначення метрологічних характеристик витратоміра змінного перепаду тиску

Практичне заняття 6. Підбір і розміщення приладів контролю витрати і кількості рідких, газоподібних речовин і штучних виробів на технологічному устаткуванні

 

Тема 1.5. Засоби вимірювання рівня

Практичне заняття 7. Дослідження роботи кондуктометричного сигналізатора рівня

Практичне заняття 8. Підбір і розміщення приладів контролю рівня речовин на технологічному устаткуванні

 

Тема 1.6. Засоби визначення хімічного складу і властивостей речовин

Практичне заняття 9. Дослідження роботи приладу визначення вологості

Практичне заняття 10. Підбір і розміщення приладів контролю складу і властивостей речовин на технологічному устаткуванні

 

Тема 1.7. Системи дистанційної передачі сигналів виміряної інформації

Практичне заняття 11. Підбір дистанційних передач для показуючих приладів

 

Тема 2.3. Закони регулювання і автоматичні регулятори

Практичне заняття 12. Дослідження процесу регулювання пропорційним регулятором

 

Тема 2.4. Аналіз систем регулювання

Практичне заняття 13. Визначення показників якості регулювання

 

Тема 3.2. Функціональні схеми автоматизації технологічних процесів

Практичне заняття 14, 15. Складання функціональних схем автоматизації технологічних процесів

Практичне заняття 16. Аналіз функціональних систем автоматизації процесів харчових виробництв
Обновлен 08 янв 2018. Создан 05 янв 2018