Матеріалознавство. Лекції
Матеріал викладений для студентів спеціальності 133 "Галузеве машинобудування".

Для завантаження натиснути на необхідну тему. Назва теми є активним посиланням.

 

ВСТУП

Розділ 1 ВИРОБНИЦТВО ЧОРНИХ МЕТАЛІВ

Тема 1.1 Виробництво чавуну

Тема 1.2 Виробництво сталі

Тема 1.3 Способи підвищення якості сталі. Перспективи розвитку сталеплавильного виробництва

Розділ 2 БУДОВА ТА ВЛАСТИВОСТІ МЕТАЛІВ

Тема 2.1 Кристалічна будова та кристалізація металів

Тема 2.2 Методи визначення механічних властивостей металів

Розділ 3 ОСНОВИ ТЕОРІЇ СПЛАВІВ

Тема 3.1 Загальна характеристика металевих сплавів

Тема 3.2 Діаграма стану подвійних сплавів

Розділ 4 ЗАЛІЗОВУГЛЕЦЕВІ СПЛАВИ

Тема 4.1 Діаграма стану залізо-цементит

Розділ 5 ПРОМИСЛОВІ ЧАВУНИ, ВУГЛЕЦЕВІ ТА ЛЕГОВАНІ СТАЛІ

Тема 5.1 Промислові чавуни

Тема 5.2 Класифікація сталей

Тема 5.3 Конструкційні сталі

Тема 5.4 Інструментальні сталі

Тема 5.5 Сталі з особливими властивостями

Розділ 6 ОСНОВИ ТЕРМІЧНОЇ, ХІМІКО-ТЕРМІЧНОЇ ТА ТЕРМОМЕХАНІЧНОЇ ОБРОБКИ МЕТАЛІВ

Тема 6.1 Технологія термічної обробки сталей та чавунів

Тема 6.2 Основи хіміко-термічної та термомеханічної обробки сталі

Розділ 7 КОЛЬОРОВІ МЕТАЛИ ТА СПЛАВИ. ВИРОБНИЦТВО КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛІВ

Тема 7.1 Алюміній та його сплави

Тема 7.2 Мідь та сплави на її основі

Тема 7.3 Титан, магній та їх сплави. Антифрикційні сплави

Розділ 8 КОРОЗІЯ МЕТАЛІВ

Тема 8.1 Корозія металів та боротьба з нею

Розділ 9 ОСНОВИ ЛИВАРНОГО ВИРОБНИЦТВА

Тема 9.1 Сутність ливарного виробництва і ливарні властивості сплавів

Тема 9.2 Способи виготовлення виливків

Розділ 10 ОБРОБКА МЕТАЛІВ ТИСКОМ

Тема 10.1 Сутність процесу і види обробки металів тиском

Розділ 11 ЗВАРЮВАННЯ, ПАЯННЯ, НАПЛАВЛЕННЯ, МЕТАЛІЗАЦІЯ МЕТАЛІВ

Тема 11.1 Фізична суть і класифікацій способів зварювання. Термічне електрозварювання

Тема 11.2 Газове, термомеханічне, механічне зварювання. Паяння і наплавлення

Розділ 12 ВИРОБНИЦТВО ЗАГОТОВОК З МЕТАЛЕВИХ ПОРОШКІВ

Тема 12.1 Основи порошкової металургії

Розділ 13 НЕМЕТАЛЕВІ КОНСТРУКЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ

Тема 13.1 Пластичні маси

Розділ 14 КОМПОЗИТНІ МАТЕРІАЛИ ТА АМОРФНІ МЕТАЛИ

Тема 14.1 Основні відомості про композитні матеріали

Розділ 15 ОБРОБКА МЕТАЛІВ РІЗАННЯМ

Тема 15.1 Фізичні основи процесу різання

Тема 15.2 Відомості про металорізальні верстати

Тема 15.3 Типові передачі, вузли та механізми верстатів

Тема 15.4 Основні напрями автоматизації виробництва в механічних цехахОбновлен 04 янв 2018. Создан 14 ноя 2016