Тема 3.8. Побудова графіків, діаграм, схем за спеціальністю
Викладений матеріал для студентів спеціальностей 5.05170106 "Бродильне виробництво і виробництво" та 5.05170108 "Зберігання, консервування та переробка плодів і овочів"

 

План: 1. Види діаграм: лінійні, об'ємні та інші. Діаграма як спосіб зображення залежності між величинами. Вибір осей та масштабу графіка. Техніка побудови графіків. Схема як креслення, що передає основну ідею пристрою. Типи і види схем. Схеми з використанням стандартних позначень елементів. Умовні зображення на схемах

2. Правила та порядок виконання технологічних схем

 

Мета: розглянути призначення та правила побудови різних типів схем. Навчитися правильно оформляти схеми різних видів. Розібратися з використанням стандартних умовних позначень на відповідних типах схем. Визначити ососбливості оформлення технологічних схем та правил їх виконання.

 

Взаємозв’язок з іншими дисциплінами: 1. «Основи стандартизації і метрології». Розділ 1. Стандартизація

              2. «Технологічне обладнання галузі». Тема 1.3. Механізми перетворення і передачі обертового руху. Тема 5.1. Технологічні лінії та потокове виробництво.

            3. «Основи електротехніки». Тема 1.3. Трансформатори. Тема 1.4. Електричні машини постійного струму. Тема 1.5. Електричні машини змінного струму. Тема 2.3. Основи електроніки

            4. «Курсовий проект». Креслення технологічної схеми виробництва

 

Література: Л1, стор. 437 - 450; Л2, стор. 406 – 416; Л3, стор. 290 - 300

 Обновлен 28 июл 2015. Создан 05 мар 2015