Тема 2.5. Проекційні задачі




Викладений матеріал для студентів спеціальностей 5.05170106 "Бродильне виробництво і виробництво" та 5.05170108 "Зберігання, консервування та переробка плодів і овочів"

 

План: 1. Аналіз елементів моделі. Комплексне креслення навчальної моделі, що складається з простих геометричних тіл (знаходження проекції її ребер, граней, вершин тощо). Побудова проекцій точок і відрізків прямих, які належать до поверхні моделей.

            2. Побудова комплексного креслення моделей за аксонометричним зображенням. Побудова третьої проекції моделі за двома проекціями.

 

Мета: розглянути поняття комплексного кресленика. Розібрати порядок побудови комплексного кресленика. Навчитися будувати третю проекцію деталі за двлома заданими

 

Взаємозв’язок з іншими дисциплінами: 1. «Математика». Тема 8. Геометричні тіла і поверхні. Тема 5. Вектори і координати

 

Література: Л1, стор. 198 - 211; Л3, стор. 121 - 126

 



Обновлен 28 июл 2015. Создан 05 мар 2015