Тема 4.8. Кресленики і схеми за фахом
Викладений матеріал для студентів спеціальності 133 "Галузеве машинобудування"

 

План: 1. Кінематичні схеми. Стандартні позначення елементів кінематичної схеми

2. Умовні позначення елементів електричних, пневматичних та гідравлічних схем.

3. Технологічні схеми. Основні принципи побудови технологічних схем. Стандартні позначення елементів технологічних схем. Оформлення креслення схем. Позначення трубопроводів на технологічних схемах. 

 

Мета: розглянути призначення та правила побудови різних типів схем. Навчитися правильно оформляти схеми різних видів. Розібратися з використанням стандартних умовних позначень на відповідних типах схем. Визначити ососбливості оформлення технологічних схем та правил їх виконання.

 

Взаємозв’язок з іншими дисциплінами: 1. «Монтаж, ремонт і наладка обладнання». Розділ 5. Монтаж, ремонт і наладка

              2. «Будова та експлуатація обладнання». Розділ 2. Загальні відомості про технологічне облад нання і потокові лінії. Розділ 4. Потокові лінії.

 

Література: Л1, стор. 437 - 450; Л2, стор. 406 – 416; Л3, стор. 290 - 300

 Обновлен 22 сен 2017. Создан 05 мар 2015