Тема 4.1. Загальні правила виконання креслеників
Викладений матеріал для студентів спеціальності 133 "Галузеве машинобудування"

 

План: 1. Види виробів і конструкторських документів згідно з державними стандартами. Назва конструкторських документів в залежності від способу їх виконання та характеру використання. Система САПР. Основні написи на конструкторських документах.

2. Види. Основні види та їх розміщення. Додаткові види, їх розміщення та позначення. Місцеві види, застосування, розміщення та позначення.

3. Прості, складні розрізи. Позначення розрізу. Поєднання виду та розрізу

4. Перерізи. Винесені і накладені. Розміщення і позначення перерізів, обводка контурів. Штриховка в розрізах і перерізах

5. Виносні елементи, їх призначення і застосування. Розміщення, зображення і позначення виносних елементів

6. Умовності і спрощення. Зображення симетричних видів, розрізів і перерізів. Розрізи через тонкі стінки, ребра жорсткості, спиці маховиків

 

Мета: розглянути типи конструкторських документів з визначенням їх призначення та порядку оформлення. Розібратися з головними компонентами креслення: видами, розрізами та перерізами. Визначити їх різновиди, межі використання та правила виконання. Розглянути випадки необхідності виконання виносних елементів та правила їх оформлення. Вивчити умовності та спрощення, що використовуються на кресленнях.

 

Взаємозв’язок з іншими дисциплінами: 1. «Математика». Тема 8. Геометричні тіла і поверхні

 

Література: Л1, стор. 260 – 269; Л2, стор. 197 – 210, 215; Л3, стор. 145 – 155, 158 - 160

 Обновлен 22 сен 2017. Создан 05 мар 2015