Тема 2.6. Перетин геометричних тіл площинами
Викладений матеріал для студентів спеціальності 133 "Галузеве машинобудування"

 

План: 1. Поняття про розріз. Перетин геометричних тіл проектуючими площинами. Побудова натуральної величини фігури перерізу. Побудова розгорток поверхонь зрізаних тіл: призми, цилідра. Побудова розгорток поверхонь зрізаних тіл: конуса, піраміди. Зображення зрізаних геометричних тіл в аксонометричних проекціях. Побудова комплексних креслеників і аксонометричних проекцій моделей, зрізаних проектуючими площинами. Побудова натуральної величини перерізу

 

Мета: отримати інформацію про розріз та порядок його воконання. Пояснити яким чином відбувається перетин геометричних тіл проектуючими площинами. Розібрати порядок побудови розгорток та аксонометричних проекцій зрізаних геометричних тіл. Встановити послідовність визначення натуральної величини фігури перерізу.

 

Взаємозв’язок з іншими дисциплінами: 1. «Математика». Тема 4. Прямі і площини в просторі. Тема 8. Геометричні тіла і поверхні

 

Література: Л1, стор. 160 – 180; Л2, стор. 149 – 165; Л3, стор. 96 - 107

 Обновлен 22 сен 2017. Создан 05 мар 2015