Тема 2.4. Аксонометричні проекції
Викладений матеріал для студентів спеціальності 133 "Галузеве машинобудування"

 

План: 1. Загальні поняття про аксонометричні проекції. Види аксонометричних проекцій: прямокутні і косокутні. Аксонометричні осі.

            2. Показники спотворення в аксонометричних проекціях. Зображення в аксонометричних проекціях плоских і об’ємних фігур. Зображення кола у площинах, паралельних площинам проекцій в ізометричній та диметричній  проекціях

             

Мета: отримати інформацію про аксонометричні проекції. Пояснити переваги та недоліки аксонометричних проекцій по відношенню до інших видів проекціювання. Встановити показники спотворення при виконанні аксонометричних проекцій. Розглянути послідовність виконання в аксонометричних проекціях простих фігур та деталей.

 

Взаємозв’язок з іншими дисциплінами: 1. «Математика». Тема 4. Прямі і площини в просторі. Тема 5. Вектори і координати

 

Література: Л1, стор. 123 – 139; Л2, стор. 98 - 113; Л3, стор. 76 - 89

 Обновлен 22 сен 2017. Создан 05 мар 2015