Тема 1.3. Креслення контурів деталей
Викладений матеріал для студентів спеціальностей 181 "Харчові технології"

 

План: 1. Геометричні побудови при кресленні контурів деталей, проведення перпендикулярів, ділення відрізків, кутів і кола на рівні частини.

2. Побудова спряження дуг з дугами, спряження прямих з дугами. Побудова дотичної до кола.

3. Поняття про лекальні криві, застосування в техніці еліпс, синусоїд, парабола, циклоїд). Робота з лекалами. Побудова кривих за заданими точками.

 

Мета: ознайомитися з уклоном та конусністю та визначити порядок їх розрахунку і викреслювання. Встановити поняття спряження, розглянути їх види та послідовність виконання. Розібратися з порядком виконання геометричних побудов на кресленнях (поділ на рівні частини кіл, відрізків, кутів та побудова різних елементів кресленників). Розглянути порядок виконання різних типів лекальних кривих

 

Взаємозв’язок з іншими дисциплінами: Курсове проектування 

 

Література: Л1, стор. 60 – 78; Л2, стор. 52 – 66; Л3, стор. 39 – 48

 Обновлен 22 сен 2017. Создан 04 мар 2015