Тема 1.3. Креслення контурів деталей
Викладений матеріал для студентів спеціальностей 5.05170106 "Бродильне виробництво і виробництво" та 5.05170108 "Зберігання, консервування та переробка плодів і овочів"

 

План: 1. Геометричні побудови при кресленні контурів деталей, проведення перпендикулярів, ділення відрізків, кутів і кола на рівні частини.

2. Побудова спряження дуг з дугами, спряження прямих з дугами. Побудова дотичної до кола.

3. Поняття про лекальні криві, застосування в техніці еліпс, синусоїд, парабола, циклоїд). Робота з лекалами. Побудова кривих за заданими точками.

 

Мета: ознайомитися з уклоном та конусністю та визначити порядок їх розрахунку і викреслювання. Встановити поняття спряження, розглянути їх види та послідовність виконання. Розібратися з порядком виконання геометричних побудов на кресленнях (поділ на рівні частини кіл, відрізків, кутів та побудова різних елементів кресленників). Розглянути порядок виконання різних типів лекальних кривих

 

Взаємозв’язок з іншими дисциплінами: 1. Курсове проектування з дисциплін «Будова та експлуатація обладнання»  та «Технічна механіка»

              2. Дипломне проектування

 

Література: Л1, стор. 60 – 78; Л2, стор. 52 – 66; Л3, стор. 39 – 48

 Обновлен 28 июл 2015. Создан 04 мар 2015