Тема 2.1. Точка і пряма
Викладений матеріал для студентів спеціальності 133 "Галузеве машинобудування"


План: 1. Нарисна геометрія – основа дисципліни „Інженерна графіка”. Види проеціювання. Особливості проеціювання. Способи графічних зображень при паралельному проеціюванні.

            2. Проектування точки на дві та три взаємоперпендикулярні площини. Позначення площини проекції, осі проекції, проекції точки. Поняття про координати точки та системи координатних площин.

            3. Проектування відрізка прямої на дві та три площини проекції. Розташування відрізка прямої відносно площин проекції. Відносне положення точки і прямої. Відносне положення двох прямих.

 

Мета: отримати інформацію про види та особливості проекціювання. Пояснити сутність та необхідність проекціювання. Встановити порядок виконання проекціювання точки та прямої. Ознайомитися з площинами та осями проекцій. Встановити поняття координат точки та прямої. Розібратися з порядком викреслювання проекцій точок та прямих.

 

Взаємозв’язок з іншими дисциплінами: 1. «Математика». Тема 4. Прямі і площини в просторі. Тема 5. Вектори і координати

 

Література: Л1, стор. 83 – 96; Л2, стор. 75 – 83; Л3, стор. 53 – 57

 Обновлен 22 сен 2017. Создан 04 мар 2015