Тема 1.2. Прийоми викреслювання контурів технічних деталей
Викладений матеріал для студентів спеціальності 133 "Галузеве машинобудування"

 

План: 1. Масштаби за стандартом: визначення, застосування.

            2. Правила нанесення розмірів на креслениках.

            3. Геометричні побудови при кресленні деталей: ділення на рівні частини.

            4. Уклон і конусність на деталях. Визначення, побудова та позначення.

            5. Спряження, їх види та побудова.

            6. Лекальні криві, їх побудова

 

Мета: отримати інформацію про масштаби та їх види. Встановити порядок нанесення розмірів на кресленниках та правила оформлення розмірів. Ознайомитися з уклоном та конусністю та визначити порядок їх розрахунку і викреслювання. Встановити поняття спряження, розглянути їх види та послідовність виконання. Розібратися з порядком виконання геометричних побудов на кресленнях (поділ на рівні частини кіл, відрізків, кутів та побудова різних елементів кресленників). Розглянути порядок виконання різних типів лекальних кривих

 

Взаємозв’язок з іншими дисциплінами: 1. Курсове проектування з дисциплін «Будова та експлуатація обладнання»  та «Технічна механіка»

              2. Дипломне проектування

 

Література: Л1, стор. 37 – 47; Л2, стор. 26 – 35; Л3, стор. 24 – 26

 Обновлен 22 сен 2017. Создан 04 мар 2015