Тема 1.1. Вступ. Лінії кресленика та виконання написів на креслениках
Викладений матеріал для студентів спеціальності 133 "Галузеве машинобудування"

 

План: 1. Мета і завдання дисципліни. Місце і роль дисципліни в системі одержання знань, зв’язок з іншими дисциплінами. Загальне ознайомлення з розділами програми та методи їх вивчення. Історичні відомості про розвиток графіки і стандартизації. Напрями та перспективи розвитку стандартизації в Україні. Стандарти ЄСКД та Державні стандарти України. Ознайомлення з необхідними навчальними посібниками, матеріалами, інструментами, приладдям і оснащенням сучаних КБ. Компьютерна графіка. Організація робочого місця.

            2. Формати креслень відповідно до стандарту, основні і додаткові. Основний напис та внутрішня рамка.

            3. Лінії креслеників за стандартом, їх найменування, товщина, призначення

            4. Шрифт креслярський. Його типи і конструкція. Прийоми роботи олівцем.

 

Мета: отримати інформацію про суть і завдання дисципліни «Інженерна графіка». Встановити зміст дисципліни, визначити її значення для майбутнього спеціаліста і встановити місце серед інших дисциплін технічного напрямку. Ознайомитися з типами форматів та основними написом і внутрішньою ракою, які виконуються на креслениках. Вивчити лінії креслення та отримати первинні навички їх виконання. Розглянути порядок та особливості виконання креслярських шрифтів.

 

Взаємозв’язок з іншими дисциплінами: 1. Курсове проектування з дисциплін «Будова та експлуатація обладнання»  та «Технічна механіка»

              2. Дипломне проектування

 

Література: Л1, стор. 3 – 8; Л2, стор. 5 – 10; Л3, стор. 4 - 12

 Обновлен 22 сен 2017. Создан 04 мар 2015